ROD "KŁOS" - Adres i kontakt
Rodzinny Ogród Działkowy "KŁOS"
51-512 Wrocław, ul. Wilczycka br. 2
adres do korespondencji: UP 50-966 Wrocław 12, skr. pocz. 2118
e-mail: rodklos@gmail.com
strona internetowa: www.rodklos.wroclaw.pl

Numer telefonu do Prezesa Zarządu: 605 957 357, dostępny od 800 do 1800
Biuro Zarządu znajduje się w Domu Działkowca - ul. Wilczycka br. 2;
Biuro Zarządu czynne jest w środy od 1100 do 1300 oraz
w soboty od 1100 do 1500, w tym czasie dyżur pełni Prezes Zarządu

Skarbnik - pełni dyżur w soboty od 1200do 1300

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
pełni dyżur w soboty od 1200 do 1300

Numer konta bankowego: 09 9575 1027 0000 1964 2000 0010

NIP: 898 19 42 590, REGON 007015915-50-527