ROD "KŁOS" - Tabela opłat

Opłaty ogrodowe w 2019 r.

uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
11 maja 2019 r.
rubryki:
  1.   powierzchnia działki w m2
  2.   partycypacja dla PZD - 8 gr / m2 działki
  3.   składka członkowska - 6 zł
  4.   opłata na prowadzenie ogrodu - 30 gr / m2 działki
  5.   opłata za wywóz śmieci - 43 zł od działki
  6.   opłata za usługę sanitarną - 21 zł od działki
  7.   składka na inwestycje i remonty - 13 gr / m2 działki
  8.   ogółem opłata za dzierżawę działki (suma rubryk: 2 - 7)
  9.   opłata energetyczna wnoszona przez działkowców, których działki są podłączone do ogólnoogrodowej sieci elektrycznej - 10 zł; poza opłatą energetyczną, prosimy o wpłatę kwoty za zużytą energię elektryczną.
m2 2 3 4 5 6 7 8 9
250 20,- 6,- 75,- 43,- 21,- 32,50 197,50 10,-
270 21,60 6,- 81,- 43,- 21,- 35,10 207,70 10,-
300 24,- 6,- 90,- 43,- 21,- 39,- 223,- 10,-
310 24,80 6,- 93,- 43,- 21,- 40,30 228,10 10,-
315 25,20 6,- 94,50 43,- 21,- 40,95 230,65 10,-
325 26,- 6,- 97,50 43,- 21,- 42,25 235,25 10,-
335 26,80 6,- 100,50 43,- 21,- 43,55 240,85 10,-
340 27,20 6,- 102,- 43,- 21,- 44,20 243,40 10,-
350 28,- 6,- 105,- 43,- 21,- 45,50 248,50 10,-
360 28,80 6,- 108,- 43,- 21,- 46,80- 253,60 10,-
370 29,60 6,- 111,- 43,- 21,- 48,10 258,70 10,-
375 30,- 6,- 112,50 43,- 21,- 48,75 261,25 10,-
390 31,20 6,- 117,- 43,- 21,- 50,70 268,90 10,-
450 36,- 6,- 135,- 43,- 21,- 58,50 299,50 10,-
460 36,80 6,- 138,- 43,- 21,- 58,80 304,60 10,-
490 39,20 6,- 147,- 43,- 21,- 63,70 319,90 10,-
500 40,- 6,- 150,- 43,- 21,- 65,- 325,- 10,-
Opłaty ogrodowe należy wpłacić do 30 czerwca 2019 r.
na konto bankowe nr 09 9575 1027 0000 1964 2000 0010
Wrocław, 11 maja 2019 r.