ROD "KŁOS" - Tabela opłat

Związkowe opłaty ogrodowe w 2020 r.

rubryki:
  1.   powierzchnia działki w m2
  2.   partycypacja dla PZD - 9 gr / m2 działki (podwyższona o 1 grosz przez KR PZD
  3.   składka członkowska - 6 zł
  4.   opłata na prowadzenie ogrodu - 30 gr / m2 działki
  5.   opłata za wywóz śmieci - 43 zł od działki
  6.   opłata za usługę sanitarną - 21 zł od działki
  7.   składka na inwestycje i remonty - 13 gr / m2 działki
  8.   ogółem opłata za dzierżawę działki (suma rubryk: 2 - 7)
m2 2 3 4 5 6 7 8
250 22,50 6,- 75,- 43,- 21,- 32,50 200,-
265 23,85 6,- 79,50 43,- 21,- 34,45 207,80
270 24,30 6,- 81,- 43,- 21,- 35,10 210,40
290 26,10 6,- 87,- 43,- 21,- 37,70 220,90
300 27,- 6,- 90,- 43,- 21,- 39,- 226,-
310 27,90 6,- 93,- 43,- 21,- 40,30 231,20
315 28,35 6,- 94,50 43,- 21,- 40,95 233,80
325 29,25 6,- 97,50 43,- 21,- 42,25 239,-
335 30,15 6,- 100,50 43,- 21,- 43,55 244,20
340 30,60 6,- 102,- 43,- 21,- 44,20 246,80
350 31,50 6,- 105,- 43,- 21,- 45,50 252,-
360 32,40 6,- 108,- 43,- 21,- 46,80- 257,20
370 33,30 6,- 111,- 43,- 21,- 48,10 262,40
375 33,75 6,- 112,50 43,- 21,- 48,75 265,-
390 35,10 6,- 117,- 43,- 21,- 50,70 272,80
420 37,80 6,- 126,- 43,- 21,- 54,60 288,40
425 38,25 6,- 127,50 43,- 21,- 55,25 291,-
450 40,50 6,- 135,- 43,- 21,- 58,50 304,-
460 41,40 6,- 138,- 43,- 21,- 59,80 309,20
490 44,10 6,- 147,- 43,- 21,- 63,70 324,80
500 45,- 6,- 150,- 43,- 21,- 65,- 330,-
Opłaty ogrodowe prosimy wpłacić na konto bankowe Ogrodu do dnia
30 czerwca 2020 r.

PZD Rodzinny Ogród Działkowy "KŁOS", Wrocław
numer konta: nr 09 9575 1027 0000 1964 2000 0010

Działkowców, których działki podłączone są do ogólnoogrodowej sieci elektrycznej, prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie opłaty za zużyty prąd w 2019 r.